Tag: ระบบสุริยะ

ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ featured image

ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวศุกร์ หรือ Venus เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 2 ถัดจากดาวพุธในระบบสุริยะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 107 ล้านกิโลเมตร ดาวศุกร์ ห่างจากโลกประมาณ 40 – 45 ล้านกิโลเมตร ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์ใกล้เคียงกับโลกโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,103 กิโลเมตร ทำให้ถูกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์แฝดของโลก ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ สุกสว่างมากและสามารถมองเห็นจุดสีส้มเล็กได้จากโลกทางทิศตะวันตก และ ตะวันออกในช่วงเช้ามืด ดาวศุกร์มีชื่ออีกชื่อว่า Venus ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งตามเทพเจ้าของ โรมัน ซึ่งชาวบาบิโลนใช้ดาวศุกร์แทนช่วงเวลามานานกว่า 1,600 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว ดาวศุกร์ ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินที่จัดว่าร้อนที่สุดในระบบสุริยะ มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97% ไนโตรเจน 3.5% ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และเมฆที่หนาทึบที่ปกคลุมพื้นผิวดาว ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และสะสมความร้อนภายในผิวดาวโดยที่ไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ ซึ่งอุณหภูมิผิว ดาวถูกที่ 500 องศาเซลเซียส ซึ่งตรวจด้วยคลื่นเรดาร์พบว่าผิวดาวเต็มไปด้วยหลุมบ่อ, ลาวา และหินสีส้มร้อน ดาวศุกร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 1 วันเท่ากับ 117 วันบนโลก และโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 225 […]

Read More
ดาวพุธ ดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะจักรวาล featured image

ดาวพุธ ดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะจักรวาล

ดาวพุธ หรือ Mercury เป็นชื่อจากภาษาละตินแปลว่า เทพนำสารของพระเจ้า ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก ที่สุด และเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กที่สุดในระบบสุริยะ ดาวพุธจัดว่าเป็นดาวเคราะห์หินที่มีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์ของโลกซึ่งประกอบไปด้วยหลุมและบ่ออุกกาบาต จำนวนมาก ดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 69 ล้านกิโลเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,879 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกไม่ถึงพัน กิโลเมตร ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินประกอบด้วยโครงการคือ แกนกลาง, ชั้นแมนเทิล, และชั้นผิวดาว รวมถึงการโคจรนั้นใช้วัน 87 วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ จัดว่าเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรเร็วที่สุด โดยการหมุนรอบตัวเองจะหมุนรอบในลักษณะจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก แต่หากพิจารณาการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธแล้ว ดาวพุธ ดาวพุธจัดว่ามีกลางคืนที่ยาวนานมากถึง 176 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ แม้ว่าดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่มันไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเมื่อเทียบ กับดาวศุกร์ โดยอุณหภูมิบนพื้นผิวดาวเฉลี่ย 340 องศาเซลเซียส และต่ำที่สุด -100 องศาเซลเซียสเมื่อหันออกจากดวงอาทิตย์ ยาวอวกาศที่สำรวจดาวพุธนั้นคือ ยานมาริเนอร์ 10 เป็นยานไร้คนขับ ถูกปล่อยขึ้นอวกาศในปี พ.ศ. 2517 เป็นยานลำแรกและลำเดียวที่เดินทางถึงดาวพุธและถ่ายภาพส่งกลับมาที่โลกจำนวน 674 รูป ซึ่งยานสำรวจดาวพุธครั้งสุดท้ายวันที่ 16 […]

Read More
ดวงอาทิตย์ ศูนย์กลางของระบบสุริยะที่มีความสำคัญ featured image

ดวงอาทิตย์ ศูนย์กลางของระบบสุริยะที่มีความสำคัญ

ดวงอาทิตย์ (Sun) เป็นดาวประเภทดาวฤกษ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์  เป็นดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์, ดาวเคราะห์แคระ, ดาวเคราะห์น้อย, ดาวหาง โคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์จัดว่ามีความสำคัญต่อดวงดาวในระบบสุริยะรวมถึงมีความสำคัญต่อโลกอย่างมาก ดวงอาทิตย์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ล้านปีก่อน ซึ่งดวงอาทตย์ประกอบด้วยไฮโดรเจน,ฮีเรียม และธาตุอื่นๆ สันนิฐานว่าเป็นดาวที่ไม่มีหินแข็ง โดยผิวของดวงอาทิตย์คือสสารที่มีความร้อนสูงมากคาดว่าพื้น ผิวมีความร้อนราว 5,700 เคลวิน หรือ 5,500 องศาเซลเซียส หรือ 9,940 องศาฟาเรนไฮ หากมองจากโลกดวงอาทิตย์จะมีสีขาว ดวงอาทิตย์นับว่ามีความส่องสว่างมาก และมีความร้อนสูง โดยความร้อนจากดวงอาทิตย์นั้นเมื่อมาถึงโลกจะมีความร้อนราว 40 องศา ในเขตร้อน และแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกประมาณ 8.5 นาที ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์เดียวในระบบสุริยะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ดาวพฤหัสบดี ถึง 200,000 เท่า และใหญ่กว่าโลกถึง 1,300,000 เท่า มีการสันนิฐานว่าดวงอาทิตย์นั้น เป็นดาวฤกษ์ทั่วไปที่มีวันหมดอายุเช่นเดียวกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆในจักรวาล ซึ่งเมื่อหมดอายุดาวฤกษ์ดังกล่าวจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งจะขยายตัวขึ้นและยุบตัวลง กลายเป็นดาวเย็นตัวในที่สุด นักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่า ดวงอาทิตย์ จะหมดพลังงานราว 500 ล้านปีข้างหน้า ดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวที่มีความหนาแน่สูงมาก […]

Read More
ระบบสุริยะ บ้านของดาวเคราะห์และโลกของเรา featured image

ระบบสุริยะ บ้านของดาวเคราะห์และโลกของเรา

ระบบสุริยะ หรือ Solar System เป็นระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดาว รวมถึงวัตถุอื่นๆ เช่น ดาวเคราะห์น้อย, อุกกาบาต, ดาวหาง และฝุ่นผงต่างๆ ระบบสุริยะเป็นชื่อเรียกที่อยู่ของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง รวมถึงโลก และดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระ และดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะเช่น วัตถุในแถบไคเปอร์ ระบบสุริยะถือกำเนิดขึ้นราว 4,600 ล้านปีก่อน จากการระเบิดครั้งใหญ่ ซึ่งเริ่มแรกก่อกำเนิดดาวฤกษ์คือซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ ต่อมามีวัตถุและเศษหินต่างๆ จากการระเบิดรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่จำนวน 8 ดวงโคจรโดยรอบ ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งชั้นของระบบสุริยะออกตามประเภทดังนี้ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ชั้นใน ประกอบด้วย ดาวเคราะห์หิน เช่น ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร ดวงจันทร์ของโลก และดวงจันทร์ของดาวอังคาร 2 ดวง ดาวเคราะห์ชั้นในจะประกอบไปด้วยหินแข็ง ซึ่งดาวพุธจะอยู่ใกล้ที่สุด ส่วนโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 ซึ่งถัดจากดาวอังคารคือ แถบดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ชั้นนอก เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ชั้นในถึง 10 เท่า […]

Read More