ดาวเคราะห์ซีรีส อดีตดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ที่สุด

ดาวเคราะห์ซีรีส หรือ ดาวซีรีส เป็นดาวเคราะห์แคระที่ถูกเปลี่ยนประเภทจากดาวเคราะห์น้อยต่างเดิม ดาวเคราะห์ซีรีส ถูกค้นพบโดย จูเซปเป ปีอาซซี นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ที่ค้นพบดาวดวงนี้เมื่อปี ค.ศ. 1801 ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่ถูกค้นพบในแถบดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ซีรีสก่อนจะถูกเปลี่ยนประเภทใหม่นั้น จัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 950 กิโลเมตร ต่อมาถูกเปลี่ยนประเภทมาเป็นดาวเคราะห์แคระ เนื่องจากรูปทรงของมันที่เกือบเป็นทรงกลม และมีส่วนประกอบอื่นเช่น น้ำแข็ง, คาร์บอเนต, ดินเหนียว, แมนเทิลที่เป็นน้ำแข็ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นๆไม่มี โดยยานที่สำรวจดาวซีรีสคือ ยาวอวกาศดวอ์น ที่ส่งขึ้นไปสำรวจดาวซีรีส และดาวเคราะห์น้อยเวสตา ซึ่งซีรีสนั้นจัดว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ซึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เท่านั้นแต่ทว่าแสงสว่างนั้นยังไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า ซึ่งยานสำรวจต้องบินใกล้ในระยะ 13,000 กิโลเมตร จึงจะมองเห็น ดาวเคราะห์ซีรีส แต่เดิมดาวเคราะห์ซีรีสถูกเข้าใจผิดว่าเป็นดาวหาง จากการที่ จูเซปเป ปีอาซซี กำลังค้นหาดาวฤกษ์โดยเขาได้สังเกตเห็นซีรีสกำลังเคลื่อนที่ซึ่งเขามองว่ามันอาจเป็นดาวฤกษ์หรือดาวหาง ต่อมาได้มีการศึกษาซีรีสอีกครั้งและพบว่ามันไม่ใช่ดาวหางแต่เป็นดาวเคราะห์น้อย เนื่องจากมันโคจรในแถบดาวเคราะห์น้อย ในปี 2006 ได้มีการจัดประเภทดาวเคราะห์ใหม่คือ ดาวเคราะห์แคระ ซึ่งซีรีสถูกพิจารณาใหม่อีกครั้งว่าเป็นดาวเคราะห์แคระ เนื่องจากองค์ประกอบของมันแตกต่างจากดาวเคราะห์ น้อยดวงอื่นๆ นอกจากซีรีสแล้วยังมีดาวพูลโตที่ถูกจัดประเภทใหม่ให้เป็นดาวเคราะห์แคระ เนื่องจากสถานะของมันมีความเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเสียอีก ปัจจุบันมีดาวเคราะห์แคระในระบบสุริยะที่ค้นพบแล้วทั้งสิ้น […]

Read More