Tag: ดวงดาว

ดาวพุธ ดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะจักรวาล featured image

ดาวพุธ ดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะจักรวาล

ดาวพุธ หรือ Mercury เป็นชื่อจากภาษาละตินแปลว่า เทพนำสารของพระเจ้า ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก ที่สุด และเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กที่สุดในระบบสุริยะ ดาวพุธจัดว่าเป็นดาวเคราะห์หินที่มีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์ของโลกซึ่งประกอบไปด้วยหลุมและบ่ออุกกาบาต จำนวนมาก ดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 69 ล้านกิโลเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,879 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกไม่ถึงพัน กิโลเมตร ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินประกอบด้วยโครงการคือ แกนกลาง, ชั้นแมนเทิล, และชั้นผิวดาว รวมถึงการโคจรนั้นใช้วัน 87 วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ จัดว่าเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรเร็วที่สุด โดยการหมุนรอบตัวเองจะหมุนรอบในลักษณะจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก แต่หากพิจารณาการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธแล้ว ดาวพุธ ดาวพุธจัดว่ามีกลางคืนที่ยาวนานมากถึง 176 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ แม้ว่าดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่มันไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเมื่อเทียบ กับดาวศุกร์ โดยอุณหภูมิบนพื้นผิวดาวเฉลี่ย 340 องศาเซลเซียส และต่ำที่สุด -100 องศาเซลเซียสเมื่อหันออกจากดวงอาทิตย์ ยาวอวกาศที่สำรวจดาวพุธนั้นคือ ยานมาริเนอร์ 10 เป็นยานไร้คนขับ ถูกปล่อยขึ้นอวกาศในปี พ.ศ. 2517 เป็นยานลำแรกและลำเดียวที่เดินทางถึงดาวพุธและถ่ายภาพส่งกลับมาที่โลกจำนวน 674 รูป ซึ่งยานสำรวจดาวพุธครั้งสุดท้ายวันที่ 16 […]

Read More
ระบบสุริยะ บ้านของดาวเคราะห์และโลกของเรา featured image

ระบบสุริยะ บ้านของดาวเคราะห์และโลกของเรา

ระบบสุริยะ หรือ Solar System เป็นระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดาว รวมถึงวัตถุอื่นๆ เช่น ดาวเคราะห์น้อย, อุกกาบาต, ดาวหาง และฝุ่นผงต่างๆ ระบบสุริยะเป็นชื่อเรียกที่อยู่ของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง รวมถึงโลก และดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระ และดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะเช่น วัตถุในแถบไคเปอร์ ระบบสุริยะถือกำเนิดขึ้นราว 4,600 ล้านปีก่อน จากการระเบิดครั้งใหญ่ ซึ่งเริ่มแรกก่อกำเนิดดาวฤกษ์คือซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ ต่อมามีวัตถุและเศษหินต่างๆ จากการระเบิดรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่จำนวน 8 ดวงโคจรโดยรอบ ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งชั้นของระบบสุริยะออกตามประเภทดังนี้ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ชั้นใน ประกอบด้วย ดาวเคราะห์หิน เช่น ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร ดวงจันทร์ของโลก และดวงจันทร์ของดาวอังคาร 2 ดวง ดาวเคราะห์ชั้นในจะประกอบไปด้วยหินแข็ง ซึ่งดาวพุธจะอยู่ใกล้ที่สุด ส่วนโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 ซึ่งถัดจากดาวอังคารคือ แถบดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ชั้นนอก เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ชั้นในถึง 10 เท่า […]

Read More
อวกาศอันกว้างใหญ่ พรมแดนที่ไม่มีจุดสิ้นสุด featured image

อวกาศอันกว้างใหญ่ พรมแดนที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

อวกาศอันกว้างใหญ่ เป็นชื่อเรียกของพื้นที่ว่างเปล่าบนท้องฟ้า ที่เต็มไปด้วยวัตถุ ดวงดาว กาแล็กซี่ ดาวเคราะห์ต่างๆ รวมถึงโลกด้วย อวกาศนั้นมีพื้นที่ที่ไม่มีแสงสว่างทำให้มีลักษณะมืดมิด ซึ่งเต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านล้านล้านดวง และกาแล็กซี่ที่ไม่สามารถนับได้ อวกาศประกอบด้วยสูญญากาศแข็งและอนุภาคความหนาแน่นต่ำ รวมถึงประกอบด้วยพลาสมา ฮีเลียม รังสี สนามแม่เหล็ก ซึ่งการสังเกตการณ์ของนักดาราศาสตร์ระบุว่า อวกาศยังคงเป็นสสารมืดและพลังงานมืด พื้นที่ของอวกาศนั้นมีอุณหภูมิที่ยังไม่สามารถระบุได้ จากการสันนิฐานของนักดาราศาสตร์ระบุว่า อวกาศอาจมีอุณหภูมิที่ -200 ถึง -400 องศาเซลเซียส และไม่มีบรรยากาศ ไม่มีแรงโน้มถ่วง ซึ่งดวงดาวต่างๆ รวมถึงดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนั้นลอยและหมุนรอบดวงอาทิตย์จากแรงโน้มถ่วงสูง อวกาศนั้นกว้างใหญ่มาก อวกาศอันกว้างใหญ่ จนไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามันกว้างใหญ่มากแค่ไหน และประกอบด้วยกาแล็กซี่ใดบ้าง ซึ่งระบบสุริยะของเรานั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของอวกาศที่กว้างใหญ่นี้ แล้วผ่านกาแล็กซี่ทางช้างเผือกออกไปนั้นก็ก็คือกาแล็กซี่ต่างๆ จำนวนมาก คาดว่าอาจมีนับล้านกาแล็กซี่ ลอยตัวอยู่ในอวกาศที่กว้างใหญ่นี้ ในอวกาศระหว่างดาราจักรก็เป็นที่มาของสสารแบริออนในอวกาศ ซึ่งสสารที่มีความเข้มข้นสูงและเป็นสสารเฉพาะถิ่นสสารนี้ เป็นการก่อกำเนิดดาวฤกษ์และดาราจักร  ดาวฤกษ์ที่มีความร้อนสูงตั้งแต่หลายพันองศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิในโคโรนาที่อาจสูงถึงล้านเคลวิน ถึงกระนั้นแม้ว่านัก ดาราศาสตร์จะมีข้อมูลทางอวกาศและดวงดาวมากมายก็ตาม แต่ก็ไม่มากเมื่อเทียบข้อมูลของอวกาศที่กว้างใหญ่มากจนเราไม่รู้ว่ามันมีจุดสิ้นสุดที่ใด

Read More