โลก ดาวเคราะห์สีฟ้าบ้านของสิ่งมีชีวิตแห่งเดียวในระบบสุริยะ

โลก เป็นชื่อของดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 ของระดับสุริยะถัดจาก ดาวพุธและดาวศุกร์  โลก ห่างจากดวงอาทิตย์ระหว่าง 147 – 151 ล้านกิโลเมตร โลกมีชื่อเรียกอื่นๆอีกหลาย

ชื่อเช่น Earth, The World, Gaia, TERRA โลกจัดว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตและมีชั้นบรรยากาศ โดยพื้นที่ของโลกนั้นถูกในเขตที่ไม่ร้อน

และไม่เย็นจนเกินไป แม้ว่าโลกจะมีสิ่งมีชีวิตแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในระบบสุริยะอื่นๆ อาจมีดาวเคราะห์หินที่มีชั้นบรรยากาศและมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับโลก ซึ่งโลกถือ

กำเนิดขึ้นพร้อมๆกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนโดยในตอนนั้นโลกยังมีความร้อนและเกิดการชนของวัตถุต่างๆจำนวนมาก

จนเย็นตัวลงและมีชั้นบรรยากาศ โดยโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,742 กิโลเมตร นักวิทยาศาสตร์ยังคงหาข้อถกเถียงกันถึงทฤษฎีเรื่องของการเกิดออกซิเจนและชั้นบรรยากาศของโลก รวมถึง น้ำและสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ นอกจากนี้โลกยังมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ต่างๆ

โลก

โลก

ซึ่งโลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาโดยนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า แผ่นธรณีภาค หรือ แผ่นเปลือกโลก

ซึ่งภายใต้โลกยังประกอบด้วยชั้นลาวาร้อนที่เรียกว่าชั้นเปลือกโลก ประกอบด้วย แกนชั้นใน, แกนชั้นนอก, ใจกลางโลก

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กขนาดยักษ์ ซึ่งลาวาหรือของเหลวร้อนนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนของพลังงานภายในโลกและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก

ที่เรียกกันว่า การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

โลก จัดว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งชีวิตและถิ่นกำเนิดมายาวนานแล้วซึ่งสันนิฐานว่าสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดราว 300 – 350 ล้านปีก่อน

และมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมาและมีช่วงเวลาการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่หลายครั้ง ปัจจุบันโลกเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตรวมแล้ว 10 – 15 ล้านสปีชีส์

, , ,