ระบบสุริยะ บ้านของดาวเคราะห์และโลกของเรา

ระบบสุริยะ หรือ Solar System เป็นระบบของดวงดาวที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดาว รวมถึงวัตถุอื่นๆ เช่น ดาวเคราะห์น้อย, อุกกาบาต, ดาวหาง และฝุ่นผงต่างๆ ระบบสุริยะเป็นชื่อเรียกที่อยู่ของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง รวมถึงโลก และดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาวเคราะห์แคระ และดาวดวงอื่นๆในระบบสุริยะเช่น วัตถุในแถบไคเปอร์ ระบบสุริยะถือกำเนิดขึ้นราว 4,600 ล้านปีก่อน จากการระเบิดครั้งใหญ่ ซึ่งเริ่มแรกก่อกำเนิดดาวฤกษ์คือซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ ต่อมามีวัตถุและเศษหินต่างๆ จากการระเบิดรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่จำนวน 8 ดวงโคจรโดยรอบ ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งชั้นของระบบสุริยะออกตามประเภทดังนี้

ระบบสุริยะระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ชั้นใน ประกอบด้วย ดาวเคราะห์หิน เช่น ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร ดวงจันทร์ของโลก และดวงจันทร์ของดาวอังคาร 2 ดวง ดาวเคราะห์ชั้นในจะประกอบไปด้วยหินแข็ง ซึ่งดาวพุธจะอยู่ใกล้ที่สุด ส่วนโลกเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 ซึ่งถัดจากดาวอังคารคือ แถบดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์ชั้นนอก เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ชั้นในถึง 10 เท่า และเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยก๊าซและมีความหนาแน่นสูง เช่น ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร์, ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน

ดาวเคราะห์แคระ เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ถูกตั้งใหม่รวมถึงดาวเคราะห์น้อยบางดวงที่มีสถานะเป็นดาวเคราะห์แคระได้ เช่น ดาวพลูโต, ซีรีส, เวสตา เป็นต้น และสุดท้ายคือ แถบไคเปอร์ เป็นแถบของวัตถุขนาดใหญ่คล้ายกับดาวเคราะห์น้อยประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งสกปรกจำนวนนับล้านชิ้น สันนิฐานว่าก้อนเหล่านี้คือดาวหาง

, , , ,