ดาวเคราะห์น้อย วัตถุที่หลงเหลือจากการก่อกำเนิด

ดาวเคราะห์น้อย หรือ Asteroid เป็นชื่อเรียกส่วนหนึ่งของวัตถุในระบบสุริยะซึ่งมีขนาดและรูปทรงไม่แน่นอน ดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุที่หลงเหลือจากการกำเนิดระบบ

สุริยะ ซึ่งเป็นเศษก้อนหินที่เหลือจากการชนนับล้านชิ้น ดาวเคราะห์น้อยโคจรเป็นระเบียบระหว่าง ดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี

ดาวเคราะห์น้อยแต่ละดวงมีขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาดไม่กี่กิโลเมตร จนถึง หลายร้อนกิโลเมตร ซึ่งดาวเคราะห์น้อยจำนวนหลายล้านดวงโคจรโดยรอบซึ่งเรียกว่า

แถบดาวเคราะห์น้อย ซึ่งถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยดาวเคราะห์น้อยดวงแรกที่ถูกค้นพบชื่อว่า ซีรีส ซึ่งเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุด

ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนประเภทจากดาวเคราะห์น้อยเป็นดาวเคราะห์แคระ

ดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่โคจรเป็นระเบียบในแถบดาวเคราะห์น้อย และมีกระจายเป็นกลุ่มๆรอบระบบสุริยะบางครั้งโคจรเป็นก้อนเดียวเรียกว่า อุกกาบาต

นอกจากโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้ว ดาวเคราะห์น้อยบางดวงยังถูกดาวอื่นๆดึงไปเป็นบริวารเช่น ดวงจันทร์ของดาวอังคารที่ถูกดึงเป็นบริวารจำนวน 2 ดวง

ในอดีตมีความเชื่อว่า ดาวเคราะห์น้อยและดาวหางคือประเภทเดียวกัน แต่ดาวหางมีโคม่าและฝุ่นผง แสงสว่างเมื่อเดินทางใกล้ดวงอาทิตย์

แต่ดาวเคราะห์น้อยไม่มีโคม่าและแสงสว่าง นอกจากนี้แล้วดาวเคราะห์น้อยยังกระจายถูกระหว่างดาวเนปจูน ในอดีตมีการสันนิฐานว่าโลกเคยถูกดาวเคราะห์น้อยและ

ดาวหางพุ่งชนนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้ว ปัจจุบันมีการเฝ้าสังเกตการณ์ดาวเคราะห์น้อยบางดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

ซึ่งบางดวงต่างก็เคยเฉียดเข้าใกล้โลกมาแล้วหลายครั้ง และมีการค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่มากมาย

 

, , ,