ดาวอังคาร ดาวเคราะห์สีแดงที่มีลึกลับน่าค้นหา

ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์หินลำดับที่ 4 ของระบบสุริยะห่างจากดวงอาทิตย์ระหว่าง 204 – 242 ล้านกิโลเมตร และอยู่ห่างจากโลกประมาณ 145 ล้านกิโลเมตร

ดาวอังคารยังเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า ดาวแดง เนื่องจากภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยทะเลทรายและหินสีแดง ซึ่งภูมิประเทศบนดาวอังคารนั้นมีลักษณะคล้ายกับโลกอย่างมาก

แม้ว่าดาวอังคารจะเล็กกว่าโลกเท่าหนึ่ง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบว่าในสมัยอดีตดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่

รวมถึงหาสาเหตุถึงการก่อเกิดภูมิประเทศบนดาวอังคาร ทั้ง ภูเขา, หน้าผา, ขั้วโลกซึ่งเป็นน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีการค้นพบร่องผาที่คาดว่าจะเป็นร่องของแม่น้ำ

ซึ่งรวมไปถึงก้อนหิน หน้าผา ภูเขา และลักษณะภูมิประเภทอื่นๆบนดาวอังคารที่มีลักษณะคล้ายกับหน้าผาหินบนโลกมาก

แต่ดาวอังคารมีความหนาแน่นน้อยกว่าโลกและแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก

ดาวอังคารดาวอังคาร

มีความเชื่อว่าในอดีตหลายล้านปีก่อนดาวอังคารอาจมีชั้นบรรยากาศ แต่ชั้นบรรยากาศที่บางเบากว่าโลกอาจส่งผลให้บรรยากาศถูกสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ทำลาย

รวมไปถึงยังมีทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเปลือกโลกบนดาวอังคารถูกทำลายจากการสลับขั้วแม่เหล็กบนดาวอังคารมาแล้ว

มีการสำรวจดาวอังคารหลายครั้งโดยยานอวกาศที่เดินทางไปยังดาวอังคารและมีการถ่ายภาพ และการสแกนด้วยเรดาห์ต่างๆ

ส่งกลับมายังโลกเพื่อค้นหาว่าดาวอังคารเคยมีน้ำหรือไม่ ซึ่งในปี 2004 ยานออปพอร์ทูนิตี ตรวจพบแร่จาโรไซต์ซึ่งก่อตัวขึ้นเฉพาะเมื่อมีน้ำในสภาพเป็นกรดซึ่งเป็นข้อ

พิสูจน์ว่าดาวอังคารเคยมีน้ำมาก่อน รวมไปถึงหลักฐานน้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลกของดาว โดยขั้วของดาวอังคารนั้นเป็นน้ำแข็งแห้งที่ประกอบด้วย CO2 ภูมิประเทศบนดาว

อังคารส่วนใหญ่มีลักษณะที่ราบกว้าง และมีหลุมอุกกาบาต รวมถึงมีหน้าผาที่ทอดยาวและมีภูเขาไฟขนาดใหญ่ 3 ลูกบนดาว หนึ่งในนั้นคือ

ภูเขาไฟโอลิมปัสมอส ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ซึ่งภูเขาไฟทั้งหมดดับสนิทแล้ว

, ,