ดาวพุธ ดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะจักรวาล

ดาวพุธ หรือ Mercury เป็นชื่อจากภาษาละตินแปลว่า เทพนำสารของพระเจ้า ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกในระบบสุริยะและเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก

ที่สุด และเป็นดาวเคราะห์ดวงเล็กที่สุดในระบบสุริยะ ดาวพุธจัดว่าเป็นดาวเคราะห์หินที่มีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์ของโลกซึ่งประกอบไปด้วยหลุมและบ่ออุกกาบาต

จำนวนมาก ดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 69 ล้านกิโลเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,879 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกไม่ถึงพัน

กิโลเมตร ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์หินประกอบด้วยโครงการคือ แกนกลาง, ชั้นแมนเทิล, และชั้นผิวดาว รวมถึงการโคจรนั้นใช้วัน 87 วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ

จัดว่าเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรเร็วที่สุด โดยการหมุนรอบตัวเองจะหมุนรอบในลักษณะจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก แต่หากพิจารณาการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธแล้ว

ดาวพุธ

ดาวพุธ

ดาวพุธจัดว่ามีกลางคืนที่ยาวนานมากถึง 176 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ แม้ว่าดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่มันไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเมื่อเทียบ

กับดาวศุกร์ โดยอุณหภูมิบนพื้นผิวดาวเฉลี่ย 340 องศาเซลเซียส และต่ำที่สุด -100 องศาเซลเซียสเมื่อหันออกจากดวงอาทิตย์ ยาวอวกาศที่สำรวจดาวพุธนั้นคือ

ยานมาริเนอร์ 10 เป็นยานไร้คนขับ ถูกปล่อยขึ้นอวกาศในปี พ.ศ. 2517 เป็นยานลำแรกและลำเดียวที่เดินทางถึงดาวพุธและถ่ายภาพส่งกลับมาที่โลกจำนวน 674 รูป

ซึ่งยานสำรวจดาวพุธครั้งสุดท้ายวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2518 ก่อนหมดพลังงานและกลายเป็นขยะอวกาศในที่สุด

, , ,