ดวงอาทิตย์ ศูนย์กลางของระบบสุริยะที่มีความสำคัญ

ดวงอาทิตย์ (Sun) เป็นดาวประเภทดาวฤกษ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์  เป็นดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์, ดาวเคราะห์แคระ, ดาวเคราะห์น้อย, ดาวหาง

โคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์จัดว่ามีความสำคัญต่อดวงดาวในระบบสุริยะรวมถึงมีความสำคัญต่อโลกอย่างมาก ดวงอาทิตย์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,000

ล้านปีก่อน ซึ่งดวงอาทตย์ประกอบด้วยไฮโดรเจน,ฮีเรียม และธาตุอื่นๆ สันนิฐานว่าเป็นดาวที่ไม่มีหินแข็ง โดยผิวของดวงอาทิตย์คือสสารที่มีความร้อนสูงมากคาดว่าพื้น

ผิวมีความร้อนราว 5,700 เคลวิน หรือ 5,500 องศาเซลเซียส หรือ 9,940 องศาฟาเรนไฮ หากมองจากโลกดวงอาทิตย์จะมีสีขาว ดวงอาทิตย์นับว่ามีความส่องสว่างมาก

และมีความร้อนสูง โดยความร้อนจากดวงอาทิตย์นั้นเมื่อมาถึงโลกจะมีความร้อนราว 40 องศา ในเขตร้อน และแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกประมาณ 8.5 นาที

ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์เดียวในระบบสุริยะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ดาวพฤหัสบดี ถึง 200,000 เท่า และใหญ่กว่าโลกถึง 1,300,000 เท่า มีการสันนิฐานว่าดวงอาทิตย์นั้น

เป็นดาวฤกษ์ทั่วไปที่มีวันหมดอายุเช่นเดียวกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆในจักรวาล ซึ่งเมื่อหมดอายุดาวฤกษ์ดังกล่าวจะกลายเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งจะขยายตัวขึ้นและยุบตัวลง

กลายเป็นดาวเย็นตัวในที่สุด นักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่า ดวงอาทิตย์ จะหมดพลังงานราว 500 ล้านปีข้างหน้า ดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวที่มีความหนาแน่สูงมาก ความ

หนาแน่นประมาณ 150,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ 150 เท่าของความหนาแน่นของน้ำบนโลก ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อโลกมาก ซึ่งแสงและความร้อนจาก

ดวงอาทิตย์ช่วงให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้รับความอบอุ่นและแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยให้พืชพรรณบนโลกเจริญงอกงาม รวมถึงความร้อนยังช่วยในเรื่องการเกิดการระเหยของ

ไอน้ำทำให้เกิดฝนตก ซึ่งหากโลกไม่มีดวงอาทิตย์โลกจะกลายเป็นดาวเคราะห์ที่เย็นและมีน้ำแข็งปกคลุม

, , ,